WE ARE LOOKING FOR YOU!

LATEST JOBS

Can't find a job for you? Send us your cv

SEARCH OUR JOBBOARD

Location


Procurement & Logistics Advisor

Location: Netherlands

We are looking for an experienced and motivated Procurement & Logistics Advisor to join our team. You will be responsible for planning, implementing and monitoring of our overall procurement and logistics operational objectives in order to maximize efficiency and productivity of our operations. In addition, you will play a crucial role in developing and maintaining good relationships with our vendors, suppliers and distributors.
 • Designing and implementing the overall procurement and logistics operational goals and objectives
 • Coordinating and overseeing worldwide operations in order to forecast orders and meet project demands
 • Participating in determining key supply chain KPI’s
 • Suggesting solutions for process improvements
 • Taking part in Tenders
 • Discovering  profitable vendors, suppliers and shipping contacts, initiating business and organising partnerships
 • Ensuring compliance with appropriate import and export regulations of employees and contracted service providers
 • Ensuring timely delivery of purchased materials at facility or warehouse
 • Taking precaution to avoid any delivery delays that may affect operational obligations
 • Studying and improving the current supplier performance using active tracking of delivery records and proactive communication with the supplier
 • Soliciting, assessing, negotiating and granting contracts for purchases (technical and/or commercial aspects) as well as evaluating and controlling the contracts
 • Generating reports for stakeholders with actionable data and insights.
 • Execution of the industry standard policies related to quality, safety and process improvement
 • Tracking supplier invoices, match invoices to corresponding purchase orders
 • Conducting monthly capacity and performance analysis to ensure that forecasts and schedules are aligned and integrated

Fitter

Location: Netherlands

Constructie - en bevestigingswerkzaamheden m.b.t. onderhoud en nieuwbouw van platforms aan de hand van werkschema's of in opdracht van leidinggevende. Werkzaamheden vinden plaats op platformen in het Nederlands continental plat.

Lasser Offshore

Location: Netherlands

De Coded Welder is verantwoordelijk voor foto-laswerkzaamheden. Het foto-lassen betreft het lassen van materialenwaarvoor, gezien de grote veiligheidsrisico's, zeer strenge kwaliteitseisen gelden en derhalve een hoge nauwkeurigheidsgraad bij het verrichten van de werkzaamheden vereist. De werkzaamheden vinden offshore plaats in een 2 weken op/2 weken af shift.
De belangrijkste werkzaamheden: Controleren van de staat van 'te lassen' materialen op vuil/vochtigheid. Beoordelen van de voorgeschreven werkmethoden, doen van voorstellen richting leidinggevende m.bt. afwijking van de voorgeschreven procedures. Verrichten van metingen van o.a. gaswaardes op de werkplek m.b.v. daarvoor bestemde meetapparatuur. Constructiewerkzaamheden conform instructies/procedures. Uitslijpen en fotolassen van materialen m.b.v. de daarvoor bestemde gereedschappen conform geldende kwaliteitseisen.

Constructieschilder

Location: Netherlands

Schilder- en straalwerkzaamheden bij diverse projecten in de omgeving van Rotterdam, aan de hand van opgestelde werkschema's of in opdracht van de leidinggevende(n). U dient zich te houden aan de voorgeschreven regelgeving/procedures/aanwijzingen van leidinggevende(n).
De projecten zijn mogelijk voor langere tijd.
 

Steigerbouwer

Location: Netherlands

Gezocht steigerbouwers 1 en aankomend steigerbouwers.
Voor een langdurig project in de kop van Noord Holland (Den Helder) zijn wij op zoek naar steigerbouwers in het bezit van VCA en steigerbouwcertificaat.

Management Traineeship - Nederlands

Location: Netherlands

Onstream Group is een internationale service provider binnen de industriële sector. Met operationele vestigingen wereldwijd bedienen wij onze klanten.
Of jouw interesse nu ligt binnen de Logistics, Asset Integrity, Manpower & Recruitment of in andere vakgebieden, Onstream Group biedt diverse mogelijkheden om jouw talent en skills verder te ontwikkelen! Via het Onstream Graduate Program kun jij jezelf optimaal ontplooien in een dynamische omgeving waarbij je deel uitmaakt van een internationaal team.
Het Graduate Program bestaat uit diverse projecten & opdrachten binnen onze business lines. Dit houdt in dat de kandidaat ervaring opdoet in verschillende segmenten van de business door middel van roteren door de functies binnen Logistics, Asset Integrity en Manpower met de focus op Sales, Marketing, Business Development, Commercial Services & Procurement. Een succesvolle kandidaat zal werken aan uitdagende projecten vanuit het Hoofdkantoor in Nederland. Vanaf de 1e dag zal de kandidaat betrokken zijn bij projecten die grote impact hebben op onze operations en aandeelhouders van de internationale locaties waar de Group actief is, Van Africa tot Midden Oosten & van UK tot Kazakhstan. Je zal bijvoorbeeld werken aan een mobilisatie budget voor een project in Mozambique of een Tender in Kazakhstan.
Het Graduate Program vraagt grote verantwoordelijkheid en integriteit van de kandidaat, daarentegen ontvangt hij/zij alle ondersteuning & coaching benodigd vanuit het Management.
Gedurende het Graduate Program zal het bedrijf een grote focus leggen op de persoonlijke groei van de kandidaat door middel van workshops en andere training sessies.
 


E-I Technician/ Process Operator

Location: Netherlands

Elektro/Instrumentatie technici die “on the job”, zowel theoretisch als praktisch, opgeleid willen worden tot zelfstandig werkend Proces Operator/E-I technicus.
 

Straler/spuiter offshore

Location: Netherlands

Schilder- en straalwerkzaamheden aan diverse platformonderdelen aan de hand van opgestelde werkschema's of in opdracht van de leidinggevende(n). Naleven van geldende wet- en regelgeving inzake veiligheid, Arbo-, Milieu en Mijnwet en de procedures en regelingen in het operations manual. Werkzaamheden gebeuren in een rotatieschema van 2 weken op, 2 weken af.
 

Roustabout/kraandrijver offshore

Location: Netherlands

Als offshore kraandrijver ben je werkzaam op een productieplatform in de Noordzee in een 2 weken op, 2 weken af schema. Je bent verantwoordelijk voor:
* Laden, lossen en verplaatsen van goederen met behulp van een hijskraan
* Dagelijks kraanonderhoud ter voorkoming van storingen
* Registratie en rapportage m.b.t. het gebruik en onderhoud van de hijskraan.
* Naleven van de geldende wet- en regelgeving inzake veiligheid, Arbo, Milieu en Mijnwet
* Naleven van procedures en regeling in het operations manual
Je kunt tevens worden in gezet als Roustabout, bij onvoldoende reguliere werkzaamheden, voor assisteren van de deckcrew met bijv. schoonmaakwerkzaamheden. Je bent dan verantwoordelijk voor het verrichten van de logistieke- en schoonmaakwerkzaamheden.

Roustabout/Firewatch Offshore

Location: Netherlands

Op de platforms is een streng veiligheidsbeleid van kracht omdat gewerkt wordt met chemische stoffen en gassen. Het veiligheidsbeleid stelt eisen omtrent de aanwezigheid en de staat van veiligheidsinstallaties (brandblussers, detectie- en persapparatuur), transportmiddelen (reddingsmiddelen, baskets enz.) en beschermingsmiddelen (kleding, maskers enz.).
Voordat de werkzaamheden met een verhoogd risico (de zgn. heet-werkzaamheden) mogen worden verricht, moet officiële toestemming zijn verkregen door work permits. De Firewatch is primair verantwoordelijk voor het bewaken van de veiligheidsomstandigheden op het hoofdplatform. Hij neemt deelt aan periodieke bijscholingscursussen en praktijkoefeningen m.b.t. brandbestrijding, EHBO enz. om kennis paraat te hebben en daarmee voorbereid te zijn op calamiteiten.
Hij kan tevens worden ingezet als Roustabout bij onvoldoende reguliere werkzaamheden. Hij assisteert dan de deckcrew met bijv. schoonmaakwerkzaamheden. Hij is verantwoordelijk voor het verrichten van logistieke- en schoonmaakwerkzaamheden.
Werkzaam in roulatieschema van 2 weken op, 2 weken af.

Roustabout offshore

Location: Netherlands

* Verrichten van logistieke werkzaamheden op het platform
* (Industriele) schoonmaak en afvalverwerking op het platform aan de hand van een werkschema of in opdracht van leidinggevende
* Verzorgen van controle- en registratiewerkzaamheden m.b.t. de ontvange, gedistribueerde en verzonden vracht
* Naleven van geldende wet- en regelgeving inzake veiligheid, Arbo en Milieu en Mijnwet
* Naleven van procedures en regelingen in het operations manual
* Werkzaamheden in een roulatieschema van 2 weken op, 2 weken af

Constructeur E&I

Location: Netherlands

Functieprofiel

Binnen de afdeling Elektro & Instrumentatie ben je een belangrijke spil in de engineering van industriële projecten. Je houdt je bezig met tekenen, opstellen, uitwerken en/of controleren van ontwerpdocumenten.

Als E&I Constructeur werk je nauw samen met een lead engineer en verwerk je documenten conform wet- en regelgeving, vaktechnische richtlijnen, het kwaliteit-beleid, procedures en de scope omschrijving.
Je verwerkt ontwerpvoorstellen en schetsen in engineeringsprogramma's zoals Eplan, AutoCAD en Microstation. Daarbij realiser je vanuit de gemaakte tekeningen en documenten uitvoeringspakketten en werkomschrijvingen. Jij archiveert, beheert en distribueert tekeningen en documenten, conform de instructies van de lead engineer, het projectplan c.q. de scope.
Afhankelijk van de grootte van projecten werk jij zelfstandig of in een team.

Management Traineeship

Location: Netherlands

Onstream Group is a dynamic industrial services company operating throughout global locations. Whether you interest is in logistics, asset integrity, manpower solutions, or in other areas, Onstream Group offers you many ways to pursue that passion. The purpose of this traineeship is to help young graduates with high potential to develop into our future (top) managementJoin us and experience a competitive traineeship program within a flexible, energetic, and truly international team!

This traineeship consists of several professional assignments within company service lines. That means the candidate will gain experience in multiple parts of the business, by rotating through functions within asset integrity, logistics, and manpower business units focusing on sales, marketing, business development, commercial services, and procurement. A successful candidate will work on challenging projects out of the HQ in the Netherlands. From day one, the candidate will be involved in assignments that make a real impact on our operations and all stakeholders in multiple global locations of the company from Mozambique to the Netherlands. For example, you could be working on the mobilization budget for a project in Mozambique or a tender bidding process in Kazakhstan.

The traineeship requires big responsibility and integrity, meanwhile a comprehensive support and coaching from the management will be provided. During the traineeship, the company will also focus on a personal growth of the candidate, providing workshops and other learning sessions.


Administrative Assistant

Location: Nigeria

Executive Management ’s technical writing including presentations, reports, letters, articles
and speeches where appropriate.
Provision of minutes of meetings and executive summaries for meeting attended with or/ on behalf of the Executive Management.
Handling communications on behalf of the Executive Management, including daily maintenance of diary, arranging/accepting meetings and telephone calls maintain and manages diaries and meeting commitments.
Carryout proper tracking of the Executive Management’s schedules, deliverables and activities
to keep projects on schedule to ensure consistent and procedural performance of routines.
Organize and co-ordinate corporate travel and accommodation arrangements for the Executive Management and external parties on the Executive Management ’s request. Manage complex domestic and international travel arrangements.
Work with the Executive Management on research trends and industry related activities for potential business opportunities.
Preparing agendas and making arrangements for Management, Committee and other meetings. Taking minutes and noting action points agreed and ensure that the Executive Management are well-briefed for all meetings.
Represent the Executive Management in a professional and congenial manner in person, in telephone conversations, and in written correspondence.
Coordinates and manages Executive Management and project team correspondence with external parties, project teams and business partners.
Maintain  a  good  level  of  confidentiality  and  safe  guarding  of  Executive  Management’s documents, decisions, conversations/correspondence Information.
To be the first point of contact for all enquiries related to the Executive Management; ensuring that they are acted upon efficiently and to a high standard or fielded effectively were necessary.
Direct contact with the company secretary and board members to schedule board meetings and other board communication as well as with NGMC and NGPTC on behalf of Executive Management.
Direct contact with the NGA secretary and council members to schedule meetings and other council communications.
Collaborate with Managers and other departments to carryout strategic assignments/functions as the need arises
Create and maintain lists, files, and databases in Executive Management’s office to enhance efficiency and productivity. Organize and maintain information that may be sensitive, confidential, or technical in nature.
Be proactive with an ability to anticipate needs
Assist to coordinate meetings with internal associates and external contacts. Schedule meeting rooms, visitor passes, and equipment as required. Draft, collect, and distribute supporting documentation.
Complete business expense claims promptly for the Executive Management and follow up on reimbursements if necessary.
Prepare presentation materials for meetings and other forum as assigned, working with other departments to gather data and trend information
Research, gathers, analyzes and evaluates relevant data and provide comprehensive reports.
Coordinate and ensure that the Executive Management’ s office materials and inputs for board meetings, NGA etc. are adequately available.
Adhere to stated policies and procedures relating to health and safety, and quality management.
Perform other job-related assignments and requests of the Executive Management
 

Project Engineer

Location: Nigeria

Be conversant with the technical and commercial aspect of the project and to have a full understanding of the scope of work, as provided by the Operations Controller.
Responsible for issuing technical documents for projects, tenders or internal developments.
Review of technical documentation from suppliers and or sub-contractors.
Responsible for Gas Line tie-in survey and measurement of new customers.
Responsible for supervision of projects awarded to sub-contractors.
Defines technical options with sub-contractors whom he supervises.
Controls the sub-contractors in terms of organization, verification and progress follow- up of the projects.
Responsible for technical supervision and document checking where assistance is required by other engineers.
Ensure that OEMs processes and procedures are fully complied with during instruments installations; and properly installed as specified by the manufacturer.
Be fully abreast with operating instruction, design data and basic hydraulic and operating criteria of the system and its parts.
Assumes responsibility role and adhere strictly to international standard Health & Safety, Environmental & Social Performance (HSE/SP) and personnel policies.

Internship Onstream

Location: Netherlands

An internship can provide valuable hands-on experience and progress your professional development in many ways. If you’re in the final two years of your study, you are eligible for an opportunity to join Onstream and expand your learning beyond the classroom. To qualify, you must be looking for a placement that will last between 6 months and 1 year. 

An internship at Onstream it’s also, take part in field trips, social activities and the chance to interact with senior leaders and a global team. You’ll be assigned a mentor who will work closely to progressively further your knowledge in your chosen field of study. 

At Onstream, our business language is English, so you must have a sufficient level to be able to communicate with your colleagues. Depending on the internship you apply for, you may also need to speak another language. 

We’re looking for like-minded innovators who share a sharp intellect, a collaborative spirit and a drive for breaking new grounds.

Subsea (Structural) Designer

Location: France

Prepare design/fabrication drawings of steel structures and piping (P&IDs/Isometrics) using AutoCAD and Inventor software
Prepare pipeline related drawings like field layouts, alignment sheets, approach drawings, crossing
Design/Model subsea structures and equipment using 3D Inventor software for Fabrication Drawings, Conceptual and FEED Studies
Interface with other disciplines to obtain input for designs and drawings and to develop clash free designs
Assist in the identification of technical problems and contribute with possible solutions
Conduct self-check on drawing/sketches and undertake checking of others work in a project or department environment within own experience and competence level
Prepare drawings and sketches consistent with good engineering practice and in compliance with company drawing office procedures.
Assist Fabrication as required in the resolution of construction difficulties relating to design problems, clashes, etc.
Provide feedback and input to improve departmental standards, working methods and guidelines

Materials and Welding Senior Engineer

Location: France

Based within the Design & Analysis Department of Global Project Center, you will be part of the Materials welding and Coatings discipline and work on large Subsea EPCI projects.
As a materials and welding engineer, with particular expertise in the field of metallic materials (carbon steel, stainless steels, nickel base alloys) and welding (welding book, WPS, WPQR…), you will have to bring your support within the client materials and welding discipline to other services (projects, SCM, engineering, quality ...).
The role provides exciting opportunities to be involved throughout all stages of projects with activities related to Flexibles, rigid flowlines, PIP, Subsea structures, offshore/onshore fabrication and installation.
Provide technical support to projects and other disciplines within client with regard to materials, corrosion, welding and fabrication.
Produce the material specifications for pipes, forgings, and bends.
Responsible of the materials selection according to the corrosive environment and the project constraints.
Reviews and clarifies offers received from pipes and forgings suppliers.
Review and approve subcontractor/ vendor welding procedures and documentation and evaluate supplier’s requests for deviations.
Participate to meeting with Clients, Vendors and Suppliers, and interface with Client representatives as required for resolving any technical issues.
Being the contact for project teams and tenders for topics related to materials, welding and fabrication.
Support quality and SCM departments for supplier’s qualification.
Participate to the R & D activities on materials and welding.
Ensures effective communication is maintained with clients and other departments.

Installation Methods Senior Engineer

Location: France

You manage a team of engineers and a package,
You manage all external interfaces (clients, suppliers) and internal (other disciplines, installation, manufacturing, purchase),
To prepare documents and preliminary studies related to tenders, FEEDs and projects developed by the Group,
You will be autonomous and supervise the engineering activities related to the preparation and Offshore installation of the products,
You plan, prepare and confirm the specific procedures (validation test on site, transportation and installation) and associated calculation notes (design lifting slings) defining priorities,
You participate to vessel mobilization as well as installation phases on vessel in order to validate technical solutions by respecting the rules of the Group HSEQ,
You ensure that your activities are conducted in compliance with the Project standards in terms of Quality, Cost & Time,
You are the technical owner and ensure choice of contractors and supervise subcontracted studies,
You validate concepts and manage changes accounting for HSEQ criteria,
You validate developments and propose appropriate improvements, taking into account the groups HSEQ standards,
You actively participate in the development and progression of our team,
You actively participate in the consolidation of the expertise of the installation team,
You offer innovative solutions that enable the reduction of costs.

Installation Methods Umbilical Flowline

Location: France

You manage a team of engineers and a package,
You manage all external interfaces (clients, suppliers) and internal (other disciplines, installation, manufacturing, purchase),
To prepare documents and preliminary studies related to tenders, FEEDs and projects developed by the Group,
You will be autonomous and supervise the engineering activities related to the preparation and Offshore installation of the products,
You plan, prepare and confirm the specific procedures (validation test on site, transportation and installation) and associated calculation notes (design lifting slings) defining priorities,
You participate to vessel mobilization as well as installation phases on vessel in order to validate technical solutions by respecting the rules of the Group HSEQ,
You ensure that your activities are conducted in compliance with the Project standards in terms of Quality, Cost & Time,
You are the technical owner and ensure choice of contractors and supervise subcontracted studies,
You validate concepts and manage changes accounting for HSEQ criteria,
You validate developments and propose appropriate improvements, taking into account the groups HSEQ standards,
You actively participate in the development and progression of our team,
You actively participate in the consolidation of the expertise of the installation team,
You offer innovative solutions that enable the reduction of costs.